Vad vi erbjuder

Vi utför:

– omfattande byggnation av vindkraftverk,
– uppförande av fundament till elstolpar,
– fundament till stationära torn,
– monteringsplatser,
– tillfartsvägar,
– markarbeten,
– rivning,
– maskinfundament,
– tankar i armerad betong,
– byggarbeten,
– specialiserade byggnadsarbeten,
– utmattningsbeständiga injekteringsbruk,
– fundamentlagning,
– dräneringsarbeten,
– fundament till transformatorstationer.