Undersökning av rörelser av vindturbintornet mot fundamentet.

På grund av  problemet som uppstår hos förankringsringar av äldre typ och nämligen en omåttlig rörelse hos vindturbinen har vi bestämt att tillmötesgå förväntningar av våra kunder och bildat ett ingenjörteam som sysslar med mätningar av rörelser hos vindturbintornet samt med bedömning av fundamenttillståndet.

Mätningar genomförs av elektroniska givare placerade på vindturbintornet som sänder alla resultat till centraldatorn där de analyseras och överlämnas till en ingenjör för att jämföras med modeller och standarder. Sedan bearbetas en utvärdering som överlämnas till uppdragsgivaren.

Beroende på torntillståndet framställer vi ett erbjundande på genomförande av reparationsprojektet tillsammans med reparationsarebeten.  En av fördelarna med detta är att vi inte anlitar underentreprenörer på något skede och  alla arbeten utför vi med egen utrustning och i eget regi.

Det hjälper avsevärt att  optimera informationsutbytet,  utesluter samtliga fel på grund av bristande förståelse och förkortar reparationstider. Gemensamma sammanträden inom företaget såväl för pesonalen som genomför mätningar, projekterar som för reparationspersonalen underlättar analysen och problemuppfattning

På kundens önskemål utför vi alla projektanalyser.  Inklusive  kontinuitetsprovning hos stål, armerings- och fundementeringsanalysen samt statiska beräkningar.