Vårt  komplexa erbjudande – MONITORING 12 , MONITORING 24 samt MONITORING 36 åtnjuter en stor popularitet hos våra kunder.

Byggheren får mätningar av tornrörelser inklusive fundamentavtäckning, rengöring, undersökning av repor och sprickor, besiktning på ort och ställe samt tillståndsbedömning hos den befintliga isoleringen och vattenavledningssystemet säkerställda efter att ha undertecknat avtalet om  MONITORING 12 , MONITORING 24 eller MONITORING 36.

Vid erbjudandet MONITORING 12,24 eller 36 genomförs mätningen två gånger.  Efter det att avtalet har undertecknats jämför de med följande efter 12  eller 24 eller 36 månader.

Vi tillhandahåller även programmet  LONG TERM MONITORING (LTM).  Det är en engångsinspektion av fundamentet (avtäckning, bedömning av fundamentets tillstånd, repor, sprickor, isolering m.m.) inklusive mätningar och sedan en årlig mätning av tornrörelser under hela driftstiden av vindkraftsparken.  Detta medger en  kontinuerlig, utförlig tillsyn över bygganläggningen och en motsvarande snabb reaktion på skador.

En av de största fördelarna med  LTM  är att alla mätningar och analyser genomförs av ett företag med en mätningsmetod och alla mätningsresultat förvaras i databasen som alltid är åtkomlig för byggherren.