OM OSS

Acc Bau har byggt fundament till vindturbiner sedan flera år tillbaka. På våra fundament fungerar turbiner av följande fabrikat: Vestas, Enercon, Nordex, GE, Gamesa, RePower, Siemens, FWT. Många års erfarenhet och hundratals vindturbiner som har installerats på våra fundament har visat oss hur viktigt det är under hela projektgenomförandet att korrekt utföra arbeten i armerad betong.

Till följd av dåligt utförda arbeten i armerad betong av oerfarna företag samt bristande skydd av krympsprickor och anslutningen mellan tornet och fundamentet blir skadorna på fundamentet allt större. Detta gör att tornet avviker allt mer i vertikalled (det överskrider de tillåtna toleranserna) samt sprickor och flisor på fundamentet blir allt större.

Med vår erfarenhet, personal och utrustning har vi mött förväntningar hos de kunder som har anlitat inkompetenta företag och beslutat att utveckla en avdelning på vårt företag som enbart ska ta hand om lagning av dåligt utförda injekteringsbruk och fundament.

Vår största uppmärksamhet ägnar vi åt kvaliteten på utförda lagningar och de material som används vid genomförandet av projekten. Vårt mål är att effektivt laga och skydda fundamentet på så kort tid som möjligt, vilket leder till minskade lagningskostnader och problemfri drift av turbinen under många år.

certyfikat-pagel
certyfikat-towersafe
webac-certyfikat