VAD VI ERBJUDER

 

Vi lagar fundament till vindturbiner.

Till följd av dåligt utförda arbeten i armerad betong av oerfarna företag samt bristande skydd av krympsprickor och anslutningen mellan tornet och fundamentet sker djupare sprickbildning i betong och tornet avviker i vertikalled mer än vad som är tillåtet efter flera års vatteninträngning i betong. Ofta inträffar detta om man har använt förankringsringar av äldre generation. Vårt företag utför allt lagningsarbete för att skydda fundamentet mot upprepade skador.

Vi utför:

– allt mark- och dräneringsarbete som syftar till att avtäcka och rengöra betongytan
– borttagning av gammal isolering och fyllningar i anslutningen mellan tornet och fundamentet
– dräneringssystem inklusive vattenavledning från tornet utanför fundamentet
– inspektionsborrning i betong som inkluderar bilder och högkvalitativ videoinspelning för att kunna erbjuda den bästa lagningsmetoden och se storleken på hårrummen och sprickor i betong.
– fyllning av sprickorna med hartser genom tryckinjektering
– lagning av krympsprickor med harts på fundamentets horisontella yta
– dilatationsfogar och fyllning av utrymmet mellan betong och tornet
– vattenavvisande isolering av horisontella betongytor
– vattenavvisande isolering av anslutningen mellan ringen och fundamentet
– lagning och byte av utmattningsbeständiga injekteringsbruk

Vid allt arbete använder vi medel av högsta kvalitet så att vi kan ge fleråriga garantier på de utförda tjänsterna.

ERBJUDANDE FÖR UTFÖRANDE AV UTMATTNINGSBESTÄNDIGA INJEKTERINGSBRUK VID BYGGE AV VINDKRAFTVERK

Sedan början av vårt verksamhet har vi utvecklat verksamhetens omfattning så att vi kan genomföra våra beställningar på ett omfattande sätt.

När det gäller vindkraftverk är utmattningsbeständiga injekteringsbruk något som vi har utfört sedan flera år tillbaka.

Vi samarbetar med många tillverkare av injekteringsbruk såsom Pagel, Basf etc., vilket gör att vi kan perfekt anpassa de erbjudna priserna och utmattningsbeständighet efter kraven och antaganden av fundamentets konstruktör.

Konstruktionen av den maskin som applicerar injekteringsbruket, blandningsmetoden, appliceringssystemet påverkar brukets kvalitet och beständighet. Hittills har vi ofta stött på hemmagjorda appliceringsmetoder för injekteringsbruket på byggarbetsplatser, särskilt i Polen. Det har utförts av företag som inte haft tilräcklig erfarenhet och utbildning – med omrörare, i trumblandare där applicering skedde med hinkar med en hög lufthalt. Med den utrustning som vi har kan vi garantera högsta kvalitet på utfört arbete.